โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2563
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 23 มีนาคม 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม.30
จำนวนการดู 182 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2564 3
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2564 3
คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.