ประชุมประจำเดือน เมษายน 2564 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

ประชุมประจำเดือน เมษายน 2564 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น

วันที่ 1 เมษายน 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น สพม.30
จำนวนการดู 185 ครั้ง
โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น ร่วมประชุมประจำเดือน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับนักเรียนใหม่ และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น ร่วมประชุมประจำเดือน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับนักเรียนใหม่ และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

วันที่ 1 เมษายน 2564 นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น ร่วมประชุมประจำเดือน เมษายน 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับนักเรียนใหม่ และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะครูในวันคล้ายวันเกิด

© Copyrights 2018. All rights reserved.