กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนปีการศึกษา 2563
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 เมษายน 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น สพม.30
จำนวนการดู 20 ครั้ง
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อแสดงความยินดี อำลา อวยพรและพิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษา
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อแสดงความยินดี อำลา อวยพรและพิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษา

">

">

© Copyrights 2018. All rights reserved.