พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

วันที่ 9 เมษายน 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 254 ครั้ง
ในวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุมเฉลิมรัชมงคล พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ในวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุมเฉลิมรัชมงคล พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

© Copyrights 2018. All rights reserved.