ประชุมประจำเดือน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

ประชุมประจำเดือน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น สพม.30
จำนวนการดู 150 ครั้ง
วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น. นางสาวสิมาพร  ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดประชุมประจำเดือน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น. นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดประชุมประจำเดือน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น. โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น โดยนางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดประชุมประจำเดือน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อรับนโยบายการบริหาร และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19)

 

© Copyrights 2018. All rights reserved.