การแข่งขันมหกรรมกีฬาภายใน โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม สพม.30(ชัยภูมิ)
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

การแข่งขันมหกรรมกีฬาภายใน โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม สพม.30(ชัยภูมิ)

วันที่ 18 สิงหาคม 2561
เผยแพร่โดย โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม
จำนวนการดู 196 ครั้ง
นายสุทธิพงษ์   สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมในนามประธานจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา2561 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนามาตรฐานกีฬาให้สูงขึ้นอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตทรัพยากรบุคคลท้องถิ่นและของชาติได้เป็นอย่างดี
นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมในนามประธานจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา2561 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนามาตรฐานกีฬาให้สูงขึ้นอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตทรัพยากรบุคคลท้องถิ่นและของชาติได้เป็นอย่างดี

การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม พ.ศ.2561 มีนักกีฬาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็น 3 คณะสี จัดการแข่งขัยกีฬาทั้งหมด 9 ประเภทคือฟุตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปัคตะกร้อ เปตอง กรีฑา ฟุตซอล ชัคเยอร์ และเทเบิลเทนนิส

นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม รายงาน

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.