โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเรียนการสอนในสถานการณ์เเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา Covid-19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเรียนการสอนในสถานการณ์เเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา Covid-19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 9 มิถุนายน 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม.30
จำนวนการดู 21 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเรียนการสอนในสถานการณ์เเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา Covid-19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเรียนการสอนในสถานการณ์เเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา Covid-19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเรียนการสอนในสถานการณ์เเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา Covid-19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.