โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น เปิดเรียน 1/2564 แบบ On-site เรียนเต็มรูปแบบ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น เปิดเรียน 1/2564 แบบ On-site เรียนเต็มรูปแบบ

วันที่ 14 มิถุนายน 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น สพม.30
จำนวนการดู 63 ครั้ง
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เปิดเรียน 1/2564 แบบ On-site เรียนเต็มรูปแบบ  โดยใช้แนวทาง 6 มิติ เป็นกรอบในการป้องกันการระบาดของโรค COVID-9 และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษ
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เปิดเรียน 1/2564 แบบ On-site เรียนเต็มรูปแบบ โดยใช้แนวทาง 6 มิติ เป็นกรอบในการป้องกันการระบาดของโรค COVID-9 และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษ

© Copyrights 2018. All rights reserved.