โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 18 มิถุนายน 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 154 ครั้ง
ระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรนักเรียน เรียนดีเด่น 5 อันดับ แต่ละระดับชั้น
ระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรนักเรียน เรียนดีเด่น 5 อันดับ แต่ละระดับชั้น

">

© Copyrights 2018. All rights reserved.