โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาจัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ตำแหน่งครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาจัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ตำแหน่งครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 133 ครั้ง
ในวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาจัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ตำแหน่งครู (วฐ.๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว๒๑/๒๕๖๐ ณ หอประชุมเฉลิมรัชมงคล พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ในวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาจัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ตำแหน่งครู (วฐ.๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว๒๑/๒๕๖๐ ณ หอประชุมเฉลิมรัชมงคล พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

">

© Copyrights 2018. All rights reserved.