การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติและบทบาทหน้าที่สำหรับครูต่างชาติ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติและบทบาทหน้าที่สำหรับครูต่างชาติ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564
เผยแพร่โดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 135 ครั้ง
นายถวิล  มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ให้เกียรติเป็นประธาน ในการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติและบทบาทหน้าที่สำหรับครูต่างชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุมช่อคิ้วนาง ในวันศุกร์ ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
นายถวิล มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ให้เกียรติเป็นประธาน ในการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติและบทบาทหน้าที่สำหรับครูต่างชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุมช่อคิ้วนาง ในวันศุกร์ ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

">

© Copyrights 2018. All rights reserved.