โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 มอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 260 ชุด ให้กับโรงพยาบาลภักดีชุมพล
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 มอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 260 ชุด ให้กับโรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที่ 13 สิงหาคม 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 77 ครั้ง
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 มอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 260 ชุด ให้กับโรงพยาบาลภักดีชุมพล
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 มอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 260 ชุด ให้กับโรงพยาบาลภักดีชุมพล

ข่าวกิจกรรม รร.ในสังกัด ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.