สหวิทยาเขตแก้งคร้อ คอนสวรรค์ จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้ายยาเสพติดปีการศึกษา 2564
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

สหวิทยาเขตแก้งคร้อ คอนสวรรค์ จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้ายยาเสพติดปีการศึกษา 2564

วันที่ 11 กันยายน 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 80 ครั้ง
นายถวิล  มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ประธานสหวิทยาเขตแก้งคร้อ คอนสวรรค์ จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564
นายถวิล มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ประธานสหวิทยาเขตแก้งคร้อ คอนสวรรค์ จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม รร.ในสังกัด ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.