การประกวดสื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

การประกวดสื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0

วันที่ 14 กันยายน 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม.30
จำนวนการดู 39 ครั้ง
ครูโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0
ครูโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0
ข่าวกิจกรรม รร.ในสังกัด ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.