โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์และมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์และมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ

วันที่ 15 กันยายน 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 57 ครั้ง
เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2564 ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 2 ร่วมกับโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. จัดกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง (สขค.)
เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2564 ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 2 ร่วมกับโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. จัดกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง (สขค.)

 

">

ข่าวกิจกรรม รร.ในสังกัด ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.