โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา รับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ศธจ.ชัยภูมิ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา รับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ศธจ.ชัยภูมิ

วันที่ 17 กันยายน 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 134 ครั้ง
ในวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นายถวิล มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และคณะกรรมการกิจกรรมยุวกาชาดโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา รับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้การจัดกิจกรรมยุวกาชาดเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักในความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมช่อคิ้วนาง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ในวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นายถวิล มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และคณะกรรมการกิจกรรมยุวกาชาดโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา รับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้การจัดกิจกรรมยุวกาชาดเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักในความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมช่อคิ้วนาง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

ข่าวกิจกรรม รร.ในสังกัด ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.