โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยารับเกียรติบัตร องค์กรคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดชัยภูมิ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยารับเกียรติบัตร องค์กรคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 19 กันยายน 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 138 ครั้ง
วันที่ 17 กันยายน 2564 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยารับเกียรติบัตร องค์กรคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 17 กันยายน 2564 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยารับเกียรติบัตร องค์กรคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดชัยภูมิ

ข่าวกิจกรรม รร.ในสังกัด ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.