โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ

วันที่ 21 กันยายน 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 135 ครั้ง
ในวันที่ ๒๑-๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการตัดต่อวิดีโอ ด้วยโทรศัพท์มือถือ เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19  (Smart phone  Video Production) ในการนี้ได้รับเกียรติจาก วิทยากรคือ นายชาตรี ทวีนาท ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.ชย. โดยมีนายถวิล  มนตรี    ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรม   ณ หอประชุมเฉลิมรัชมงคล พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
ในวันที่ ๒๑-๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการตัดต่อวิดีโอ ด้วยโทรศัพท์มือถือ เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 (Smart phone Video Production) ในการนี้ได้รับเกียรติจาก วิทยากรคือ นายชาตรี ทวีนาท ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.ชย. โดยมีนายถวิล มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรม ณ หอประชุมเฉลิมรัชมงคล พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม รร.ในสังกัด ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.