ผลการคัดเลือก โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น 4
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

ผลการคัดเลือก โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น 4

วันที่ 9 ตุลาคม 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยาฯ สพม.30
จำนวนการดู 20 ครั้ง
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกได้เข้ารับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกได้เข้ารับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกได้เข้ารับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 โดยนำเสนอนวัตกรรม “สวดมนต์ไหว้พระ นำธรรมะพัฒนาชีวิต” ผ่านโปรแกรม Line Meeting และได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรบราชกุมารี รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2564

ข่าวกิจกรรม รร.ในสังกัด ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.