นักเรียนแก้งคร้อวิทยารับวัคซีน Pfizer เข็มแรก
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

นักเรียนแก้งคร้อวิทยารับวัคซีน Pfizer เข็มแรก

วันที่ 13 ตุลาคม 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 105 ครั้ง
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ร่วมกับโรงพยาบาลแก้งคร้อ ดำเนินการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวน ๒,๓๔๖  คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๒,๖๔๘  คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๙   โดยมีนางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ์ นายอำเภอแก้งคร้อ นายแพทย์วิระ ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ นายดรุณ บุญหนา สาธารณสุขอำเภอแก้งคร้อ พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ร่วมกับโรงพยาบาลแก้งคร้อ ดำเนินการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวน ๒,๓๔๖ คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๒,๖๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๙ โดยมีนางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ์ นายอำเภอแก้งคร้อ นายแพทย์วิระ ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ นายดรุณ บุญหนา สาธารณสุขอำเภอแก้งคร้อ พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

 

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม รร.ในสังกัด ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.