โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

วันที่ 14 ตุลาคม 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สพม.30
จำนวนการดู 47 ครั้ง
วันที่ 14 ตุลาคม 2564  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ร่วมต้อนรับนายธรรมนูญ วิชาหา เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีและให้กำลังใจ  ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่าง ตั้งจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ  จุดคัดกรองเข้าออกพิธี โดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
วันที่ 14 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ร่วมต้อนรับนายธรรมนูญ วิชาหา เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีและให้กำลังใจ ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่าง ตั้งจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ จุดคัดกรองเข้าออกพิธี โดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม รร.ในสังกัด ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.