นักเรียนโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รับวัคซีน Pfzer เข็มที่ 1 วันที่ 14 ตุลาคม 2564
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

นักเรียนโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รับวัคซีน Pfzer เข็มที่ 1 วันที่ 14 ตุลาคม 2564

วันที่ 15 ตุลาคม 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 63 ครั้ง
ผอ.สพม.ชัยภูมิ นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะบุคลากรทางการแพทย์ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา โดยมี นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียนให้การต้อนรับ
ผอ.สพม.ชัยภูมิ นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะบุคลากรทางการแพทย์ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา โดยมี นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

ผอ.สพม.ชัยภูมิ นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะบุคลากรทางการแพทย์ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา โดยมี นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

 

ข่าวกิจกรรม รร.ในสังกัด ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.