โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการประเมินวิทยฐานะตาม ว๙/๒๕๖๔
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการประเมินวิทยฐานะตาม ว๙/๒๕๖๔

วันที่ 24 ตุลาคม 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 182 ครั้ง
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมกับการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว๙/๒๕๖๔ (วPA) 
 ณ  หอประชุมเฉลิมรัชมงคล พ.ศ.๒๕๖๒
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมกับการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว๙/๒๕๖๔ (วPA) ณ หอประชุมเฉลิมรัชมงคล พ.ศ.๒๕๖๒

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม รร.ในสังกัด ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.