สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ จัดกิจกรรมสอบแข่งขันออนไลน์ อัจฉริยะเคมี 2021
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ จัดกิจกรรมสอบแข่งขันออนไลน์ อัจฉริยะเคมี 2021

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 189 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เคมี) สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดกิจกรรมการสอบแข่งขันอัจฉริยะเคมี ๒๐๒๑ ในรูปแบบออนไลน์วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ออนไลน์)
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เคมี) สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดกิจกรรมการสอบแข่งขันอัจฉริยะเคมี ๒๐๒๑ ในรูปแบบออนไลน์วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ออนไลน์)

รายละเอียดการสอบแข่งขันตาม QR code

ข่าวกิจกรรม รร.ในสังกัด ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.