โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม เปิดเรียนแบบ On Site วันแรก
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม เปิดเรียนแบบ On Site วันแรก

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สพม.30
จำนวนการดู 24 ครั้ง
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม เปิดเรียนแบบ On Site วันแรก ภาคเรียนที่ 2/2564
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม เปิดเรียนแบบ On Site วันแรก ภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม เปิดเรียนแบบ On Site วันแรก ภาคเรียนที่ 2/2564

โดยมีนายธรรมนูญ  วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม และหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ชี้แจงแนวปฏิบัติตนของนักเรียน เพื่อสร้างความตระหนัก ในการปฏิบัติตามมาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

 

 

ข่าวกิจกรรม รร.ในสังกัด ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.