โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา รับการตรวจ ATK
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา รับการตรวจ ATK

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 111 ครั้ง
ในวันที่ ๒๔  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ร่วมกับโรงพยาบาลแก้งคร้อ สาธารณสุขอำเภอแก้งคร้อ ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19)ในสถานศึกษา โดยวิธีการตรวจ Antigen test kit หรือ ATK ให้กับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกคน มีจำนวนผู้เข้าตรวจทั้งสิ้น  ๒,๘๕๐ คน  มีผลการตรวจเป็นลบทุกคน  ในการนี้ขอขอบคุณนางสาวสุกัญญา กุญสุวรรณ์ นายอำเภอแก้งคร้อ, นายแพทย์วิระ ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ, นายดรุณ บุญหนา สาธารณสุขอำเภอแก้งคร้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ร่วมเป็นเกียรติให้กำลังใจบุคลากร และนักเรียนในการตรวจ ATK  ณ อาคารโดมอเนกประสงค์
ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ร่วมกับโรงพยาบาลแก้งคร้อ สาธารณสุขอำเภอแก้งคร้อ ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19)ในสถานศึกษา โดยวิธีการตรวจ Antigen test kit หรือ ATK ให้กับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกคน มีจำนวนผู้เข้าตรวจทั้งสิ้น ๒,๘๕๐ คน มีผลการตรวจเป็นลบทุกคน ในการนี้ขอขอบคุณนางสาวสุกัญญา กุญสุวรรณ์ นายอำเภอแก้งคร้อ, นายแพทย์วิระ ตติยานุพันธ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ, นายดรุณ บุญหนา สาธารณสุขอำเภอแก้งคร้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ร่วมเป็นเกียรติให้กำลังใจบุคลากร และนักเรียนในการตรวจ ATK ณ อาคารโดมอเนกประสงค์

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม รร.ในสังกัด ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.