пї
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

วันที่ 2 ธันวาคม 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 90 ครั้ง
 ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔​ นายถวิล มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา  ร่วมพิธีลงนามแบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)​ ประจำปีงบประมาณ​ ๒๕๖๕​ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔​ นายถวิล มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ร่วมพิธีลงนามแบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)​ ประจำปีงบประมาณ​ ๒๕๖๕​ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

© Copyrights 2018. All rights reserved.