пї
พิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการ สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

พิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการ สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์

วันที่ 3 ธันวาคม 2564
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 68 ครั้ง
ในวันศุกร์​ ที่​ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔​ นายถวิล​ มนตรี​ ผู้อำนว​ยการ​โรงเรียน​แก้งคร้อ​วิทยา​ ประธานสหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์​ มอบเกียรติบัตร​ และโล่รางวัล​ สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเเข่งขันทักษะวิชาการ​ตามโครงการส่งเสริมเวทีวิชาการสำหรับครู-นักเรียน​ สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรร​ค์​ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๔​ จัดโดยศูนย์​พัฒนา​วิชาการ​กลุ่ม​สาระ​การเรียนรู้​วิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ (เคมี), ศูนย์​พัฒนา​วิชาการ​กลุ่ม​สาระ​การเรียนรู้​คณิต​ศาตร์​ และศูนย์​พัฒนา​วิชาการ​กลุ่ม​สาระ​การเรียนรู้​สังคมศึกษา​ ​ศาสนา​และ​วัฒนธรรม​  ในโอกาส​นี้ได้รับเกียรติ​จาก​ รศ.ดร.​ เกรียงศักดิ์​ โชควรกุล​ ประธาน​สภาคณาจารย์​และข้าราชการ​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ชัยภูมิ​, นายกสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาแห่งประเทศไทย, ผู้ทรงคุณวุฒิสหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ คณะผู้บริหาร​ และคณะ​ครู​ สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์​ร่วมเป็นเกียรติในพิธี​  ณ​ อาคารโดมอเนกประสงค์​ โรงเรียน​แก้งคร้อ​วิทยา​
ในวันศุกร์​ ที่​ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔​ นายถวิล​ มนตรี​ ผู้อำนว​ยการ​โรงเรียน​แก้งคร้อ​วิทยา​ ประธานสหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์​ มอบเกียรติบัตร​ และโล่รางวัล​ สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเเข่งขันทักษะวิชาการ​ตามโครงการส่งเสริมเวทีวิชาการสำหรับครู-นักเรียน​ สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรร​ค์​ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๔​ จัดโดยศูนย์​พัฒนา​วิชาการ​กลุ่ม​สาระ​การเรียนรู้​วิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ (เคมี), ศูนย์​พัฒนา​วิชาการ​กลุ่ม​สาระ​การเรียนรู้​คณิต​ศาตร์​ และศูนย์​พัฒนา​วิชาการ​กลุ่ม​สาระ​การเรียนรู้​สังคมศึกษา​ ​ศาสนา​และ​วัฒนธรรม​ ในโอกาส​นี้ได้รับเกียรติ​จาก​ รศ.ดร.​ เกรียงศักดิ์​ โชควรกุล​ ประธาน​สภาคณาจารย์​และข้าราชการ​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ชัยภูมิ​, นายกสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาแห่งประเทศไทย, ผู้ทรงคุณวุฒิสหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ คณะผู้บริหาร​ และคณะ​ครู​ สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์​ร่วมเป็นเกียรติในพิธี​ ณ​ อาคารโดมอเนกประสงค์​ โรงเรียน​แก้งคร้อ​วิทยา​

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.