пї
วันที่ 14 มกราคม 2565 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนจัดกิจกรรมวันครู
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

วันที่ 14 มกราคม 2565 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนจัดกิจกรรมวันครู

วันที่ 15 มกราคม 2565
เผยแพร่โดย โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม.30
จำนวนการดู 35 ครั้ง
วันที่ 14 มกราคม 2565 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนจัดกิจกรรมวันครู เพื่อรำลึกถึงคุณครูบาอาจารย์
วันที่ 14 มกราคม 2565 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนจัดกิจกรรมวันครู เพื่อรำลึกถึงคุณครูบาอาจารย์
คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.