“วัฒนคุณาธร” ประจำปีงบประมาณ 2564
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

“วัฒนคุณาธร” ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 18 มกราคม 2565
เผยแพร่โดย โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยาฯ สพม.30
จำนวนการดู 109 ครั้ง
นายธนสิทธิ์ กำลังฤทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนางแแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้เข้ารับโล่ชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม “วัฒนคุณาธร” ประจำปีงบประมาณ 2564
นายธนสิทธิ์ กำลังฤทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนางแแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้เข้ารับโล่ชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม “วัฒนคุณาธร” ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายธนสิทธิ์ กำลังฤทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนางแแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้เข้ารับโล่ชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม “วัฒนคุณาธร” ประจำปีงบประมาณ 2564 จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมสนับสนุนและขยายเครื่อข่ายเด็กหรือเยาวชน บุคคล และนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

© Copyrights 2018. All rights reserved.