นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ 18 มกราคม 2565
เผยแพร่โดย โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยาฯ สพม.30
จำนวนการดู 137 ครั้ง
นายกรวุฒิ ขุนม่วง
ในโอกาสเข้ารับรางวัล นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
รับพระราชทานจาก
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
นายกรวุฒิ ขุนม่วง ในโอกาสเข้ารับรางวัล นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รับพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก นำโดย นายภัทราวุธ สิมช้า ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวภาวดี วิจิตรจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู
ขอแสดงความยินดีกับ
นายกรวุฒิ ขุนม่วง
ในโอกาสเข้ารับรางวัล นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
รับพระราชทานจาก
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

© Copyrights 2018. All rights reserved.