กีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

กีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์

วันที่ 20 มกราคม 2565
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 168 ครั้ง
สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ จัดการแข่งกีฬานักเรียนนักศึกษามัธยมศึกษา (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 46 ปีการศึกษา 2564 รอบคัดเลือก สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม  2565  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายถวิล  มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ประธานสหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิด โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ จัดการแข่งกีฬานักเรียนนักศึกษามัธยมศึกษา (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 46 ปีการศึกษา 2564 รอบคัดเลือก สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2565 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายถวิล มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ประธานสหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิด โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.