โรงเรียนแก้งคร้อวิทยารับการลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามและสังเกตการณ์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยารับการลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามและสังเกตการณ์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 26 เมษายน 2565
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 44 ครั้ง
วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  และคณะผู้เข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ ในการรับนักเรียนของสถานศึกษา ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์หรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายประทีปแสง พลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  ร่วมสังเกตการณ์ การรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19 )อย่างเคร่งครัด
วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ และคณะผู้เข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ ในการรับนักเรียนของสถานศึกษา ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์หรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายประทีปแสง พลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ร่วมสังเกตการณ์ การรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19 )อย่างเคร่งครัด

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.