โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 1/2565
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 1/2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
เผยแพร่โดย โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สพม.30
จำนวนการดู 28 ครั้ง
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 1/2565
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 1/2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยนายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 1/2565 ชี้แจงการจัดการเรียนการสอน นโยบาย และระเบียบของทางโรงเรียน โดยทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.