โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม นักเรียนรับฉีดวัคซีน จากทางโรงพยาบาลภักดีชุมพล ก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1/2565
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม นักเรียนรับฉีดวัคซีน จากทางโรงพยาบาลภักดีชุมพล ก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1/2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
เผยแพร่โดย โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สพม.30
จำนวนการดู 49 ครั้ง
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม นักเรียนรับฉีดวัคซีน จากทางโรงพยาบาลภักดีชุมพล ก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1/2565
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม นักเรียนรับฉีดวัคซีน จากทางโรงพยาบาลภักดีชุมพล ก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1/2565
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา09.00-15.00 น. นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม มอบหมายให้กลุ่มบริหารทั่วไป งานอนามัยโรงเรียน กำกับและอำนวยความสะดวกและให้กับนักเรียนในการฉีดวัคซีน จากทางโรงพยาบาลภักดีชุมพล โดยนักเรียนที่มารับบริการได้ปฏิบัติตามมาตรฐานป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ อย่างเคร่งครัด 
 
 
 

© Copyrights 2018. All rights reserved.