โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมรับการ นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมรับการ นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
เผยแพร่โดย โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สพม.30
จำนวนการดู 67 ครั้ง
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมรับการ นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมรับการ นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม มอบหมายให้กรรมการบริหารโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีว่าที่ร้อยเอกดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และดร.บุญญฤทธิ์ ปิยะศรี ศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

© Copyrights 2018. All rights reserved.