วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ ยกเสาเอก อาคารโดมเอนกประสงค์
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ ยกเสาเอก อาคารโดมเอนกประสงค์

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 88 ครั้ง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา  ทำบุญตักบาตร หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม และ หลวงพ่อจรัส วัดป่าเมตตาคีรี  เนื่องในพิธีวางศิลาฤกษ์ ยกเสาเอก อาคารโดมเอนกประสงค์  ณ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ทำบุญตักบาตร หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม และ หลวงพ่อจรัส วัดป่าเมตตาคีรี เนื่องในพิธีวางศิลาฤกษ์ ยกเสาเอก อาคารโดมเอนกประสงค์ ณ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

">

© Copyrights 2018. All rights reserved.