ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการสอบแข่งขัน Chaiyaphum Chemistry Test 2022
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการสอบแข่งขัน Chaiyaphum Chemistry Test 2022

วันที่ 14 มิถุนายน 2565
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 49 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เคมี) จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมการสอบแข่งขัน Chaiyaphum Chemistry Test 2022 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ค่าสมัครสอบคนละ ๔๐ บาท สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน นายชูชาติ  กุดเป่ง โทร ๐๙๓-๔๕๒๕๔๘๖
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เคมี) จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมการสอบแข่งขัน Chaiyaphum Chemistry Test 2022 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ค่าสมัครสอบคนละ ๔๐ บาท สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน นายชูชาติ กุดเป่ง โทร ๐๙๓-๔๕๒๕๔๘๖

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.