โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกาา 2565
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกาา 2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565
เผยแพร่โดย โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สพม.30
จำนวนการดู 41 ครั้ง
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกาา 2565 โดยมีนายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ประธานในพิธี
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกาา 2565 โดยมีนายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ประธานในพิธี

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ระลึกถึงพระคุณครู โดยมีนายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี พร้อมมอบรางวัลให้กับนักเรียนในการประกวดกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นในสัปดาห์วันไหว้ครู ณ หอประชุมโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

© Copyrights 2018. All rights reserved.