โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา พิธีส่งมอบปลอกแขน คณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2562
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา พิธีส่งมอบปลอกแขน คณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2562

วันที่ 7 มิถุนายน 2562
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 234 ครั้ง
พิธีส่งมอบปลอกแขน คณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2562
พิธีส่งมอบปลอกแขน คณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2562

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เป็นประธานในพิธี ส่งมอบปลอกแขน จาก คณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ให้คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

รายงานข่าวโดย: นางสาวพลอยรสา  แสงลุน /งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

© Copyrights 2018. All rights reserved.