โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ส่งผู้กับกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือ เข้าร่วม งานชุมนุม"ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ส่งผู้กับกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือ เข้าร่วม งานชุมนุม"ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 12 มิถุนายน 2562
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 173 ครั้ง
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ส่งผู้กับกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือ  เข้าร่วม งานชุมนุม
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ส่งผู้กับกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือ เข้าร่วม งานชุมนุม"ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ที่จังหวัดนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2562

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ส่งผู้กับกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือ  เข้าร่วม งานชุมนุม"ลูกเสือจิตอาสาทำความดี​ รวมใจภักดี​ เทิดไท้องค์ราชัน" (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ที่จังหวัดนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2562

            เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก​ "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี​ รวมใจภักดี​ เทิดไท้องค์ราชัน" (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมีนายประเสริฐ​ บุญเรือง​ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ​ ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธาน​ พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์​ อินศรีไกร ที่ปรึกษา​สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา​ขั้นพื้นฐาน, นายกวินทร์เกียรติ​ นนธ์พละ​ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม​การศึกษาเอกชน, นายสยาม​ ศิริมงคล​ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม, นายธีรพงษ์ สารแสน​ ศึกษาธิการภาค​ 10 และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วม​ ณ​ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม​ มีลูกเสือ-เนตรนารี​ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 6,810 คน เข้าร่วมงานชุมนุม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2562

นายวสวัตติ์ สิงห์อำพล นายพงศธร  สาระรัตน์ ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และ ลูกเสือ ดังรายชื่อต่อไปนี้  ด.ช.ชนาธิป สารีผล ด.ช.อเล็กซานเดอร์ พีล ด.ช.เบนจามิน พีล ด.ช.ภาณุพงศ์ สมดี ด.ช.ณัฐวุฒิ จิตราช ด.ช.อนันต์ บุญช่วย ด.ช.สุพจน์ ห่อทอง ด.ช.จิรพัฒน์ สิงห์คา ด.ช.นราวิชญ์ นามโคตรศรี

 

ภาพถ่าย: นายวสวัตติ์ สิงห์อำพล / นายพงศธร  สาระรัตน์

รายงานข่าวโดย:นางสาวพลอยรสา  แสงลุน /งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

© Copyrights 2018. All rights reserved.