โครงการวัยรุ่นวัยใสป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยโรงพยาบาลภักดีชุมพล
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โครงการวัยรุ่นวัยใสป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยโรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที่ 16 มิถุนายน 2562
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 210 ครั้ง
โรงพยาบาลภักดีชุมพลให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
โรงพยาบาลภักดีชุมพลให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

วันที่ 14 มิถุนายน 2562  นายพงศธร  โต๊ะงาม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา    เป็นประธานในพิธี  เปิดโครงการวัยรุ่นวัยใสป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นของโรงพยาบาลภักดีชุมพล ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

รายงานข่าวโดย : นางสาวพลอยรสา  แสงลุน /ประชาสัมพันธ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

© Copyrights 2018. All rights reserved.