โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาประเพณี ภักดี-เจียงทอง ครั้งที่ 15
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาประเพณี ภักดี-เจียงทอง ครั้งที่ 15

วันที่ 22 มิถุนายน 2562
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 164 ครั้ง
วันที่ 20 มิถุนายน 2562   ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30  เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาประเพณี  ภักดี- เจียงทอง  ครั้งที่  15
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาประเพณี ภักดี- เจียงทอง ครั้งที่ 15

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา  ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค  ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30  เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาประเพณี  ภักดี- เจียงทอง  ครั้งที่  15 ณ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม   โดยมีท่านผู้บริหารทั้ง 2 โรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ 

ภาพถ่าย : คณะครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา        รายงานข่าวโดย นางสาวพลอยรสา  แสงลุน  / งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

 

 

© Copyrights 2018. All rights reserved.