โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

วันที่ 26 มิถุนายน 2562
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 187 ครั้ง
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  26 มิถุนายน   
นายพงศธร  โต๊ะงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา อ่านสารของนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ณ บริเวณหน้าเสาธง
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน นายพงศธร โต๊ะงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา อ่านสารของนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ บริเวณหน้าเสาธง

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  26 มิถุนายน  นายพงศธร  โต๊ะงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา อ่านสารของนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  หน้าเสาธง   ประธานนักเรียน นำกล่าวคำปฏิญาณตน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก   และ การแสดงละครสั้น  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ให้นักเรียนได้ชมและเล็งเห็นพิษภัยจากยาเสพติด ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  จากคณะกรรมการนักเรียน     

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เข้าร่วมเดินขบวนในวันต่อต้านยาเสพติด ณ ที่ว่าการอำเภอภักดีชุมพล  ในครั้งนี้ด้วย

รายงานข่าวโดย  นางสาวพลอยรสา  แสงลุน    งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

© Copyrights 2018. All rights reserved.