วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ 26 มิถุนายน 2562
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 187 ครั้ง
จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา นายพงศธร  โต๊ะงาม  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดการแข่งขัน  โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30  ในครั้งนี้ด้วย

รายงานโดย  นางสาวพลอยรสา  แสงลุน  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

© Copyrights 2018. All rights reserved.