โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 176 ครั้ง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา  จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และสวนสนามทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และสวนสนามทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา  จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และสวนสนามทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ เป็นการแสดงถึงความพร้อมเพรียง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเหล่าพี่น้องลูกเสือ  ณ สนามโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา  หลังจากเสร็จพิธี ลูกเสือและเนตรนารี ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ภายในโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

รายงานโดย นางสาวพลอยรสา  แสงลุน  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

© Copyrights 2018. All rights reserved.