โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ได้จัดกิจกรรมภักดีน้องพี่สามัคคีคุณธรรมร่วมใจ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ได้จัดกิจกรรมภักดีน้องพี่สามัคคีคุณธรรมร่วมใจ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 201 ครั้ง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562  โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ได้จัดกิจกรรมภักดีน้องพี่สามัคคีคุณธรรมร่วมใจ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมในด้านความสามัคคี ฝึกระเบียบวินัย สร้างจิตวิญญาณ ความรักสถาบันให้แก่นักเรียน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ได้จัดกิจกรรมภักดีน้องพี่สามัคคีคุณธรรมร่วมใจ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมในด้านความสามัคคี ฝึกระเบียบวินัย สร้างจิตวิญญาณ ความรักสถาบันให้แก่นักเรียน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562  โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ได้จัดกิจกรรมภักดีน้องพี่สามัคคีคุณธรรมร่วมใจ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมในด้านความสามัคคี ฝึกระเบียบวินัย สร้างจิตวิญญาณ ความรักสถาบันให้แก่นักเรียน มีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมนี้ในครั้งนี้ด้วย

 

รายงานโดย นางสาวพลอย แสงลุน  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม รร.ในสังกัด ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.