โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรม ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรม ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 244 ครั้ง
  วันที่ 15 กรกฎาคม 2562  โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรม ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรม ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562  โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรม ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา ผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา และพร้อมกันถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน  ณ วัดห้วยหินฝน อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

รายงานข่าวโดย  นางสาวพลอยรสา  แสงลุน /งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

© Copyrights 2018. All rights reserved.