โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรม วันภาษาไทย
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรม วันภาษาไทย

วันที่ 23 สิงหาคม 2562
เผยแพร่โดย โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 141 ครั้ง
วันที่ 8 สิงหาคม 2562  โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรม  วันภาษาไทย
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรม วันภาษาไทย

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา กลุ่มสาระ ภาษาาไทย ได้จัดกิจกรรม วันภาษาไทย โดยมีนายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี คณะครูและบุคลากร และนักเรียน ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย นักเรียนแสดงละครในวรรณคดี  และจัดซุ้มอาหารไทย ณ หอประชุม 9 ปี โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

รายงานข่าวโดย  นางสาวพลอยรสา แสงลุน /งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

© Copyrights 2018. All rights reserved.