การสอบแข่งขัน Chaiyaphum Chemistry Test 2020
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

การสอบแข่งขัน Chaiyaphum Chemistry Test 2020

วันที่ 25 มกราคม 2563
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 340 ครั้ง
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาจัดการสอบแข่งขัน Chaiyaphum Chemistry Test 2020
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาจัดการสอบแข่งขัน Chaiyaphum Chemistry Test 2020

วันที่ 25 มกราคม 2563 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาจัดการสอบแข่งขัน Chaiyaphum Chemistry Test 2020 มีนักเรียนให้ความสนใจสมัครเข้าแข่งขันจำนวน 874 คน จากโรงเรียนมัธยมในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียง ที่สังกัด สพม. 30 สพม. 31 เอกชนและอบจ.

ภาพโดยนางสาวนราภรณ์ ดวงมณี

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม รร.ในสังกัด ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.